Molen
de Arend

De ronde bakstenen stellingmolen aan de zuidoostzijde van het dorp dateert uit 1844.  De korenmolen had een belangrijke functie voor de plaatselijke bevolking en de akkerbouwers uit de omgeving. De molenaar zorgde voor het malen van het meel voor de lokale bakkers, maar maalde ook voer voor de dieren.

De molen is geregeld opengesteld en maalt nog altijd voor de thuisbakker. In het winkeltje zijn diverse meelsoorten verkrijgbaar.

 

 

 

 

 

 

 

De molen werd in 1844 in opdracht van Pieter de Gilde gebouwd als opvolger van een door brand verwoeste houten molen. In 1869 werd de molen verkocht aan Arie van Beek. In 1920 richtte zijn familie de N.V. Van Beek’s Handelmaatschappij op met een tweede vestiging in Middelharnis en het hoofdkantoor in de graanpakhuizen in Rotterdam.  

Na de crisis van de jaren 1930 bleef alleen de molen in Zuidland in bedrijf. In de oorlogsjaren 1945-1945 bemaalde mulder Aalbregtse de molen. Zijn opvolgers waren de molenaars Overgaauw en Zevenbergen, die nog dagelijks met paard en wagen het veevoer bij de boeren afleverden. De molen bleef voor het maalbedrijf in bedrijf tot 1954. Hierna stond de molen stil en brak een periode van verval aan. 

In de jaren ‘70 kocht de toenmalige gemeente Zuidland de molen en liet deze in de jaren 1972 en 1976-1977 maalvaardig restaureren. Sindsdien draait de molen op vrijwilligersbasis. Op 6 juli 2006 werd molen De Arend in Zuidland opnieuw geopend na een restauratie aan onder andere de balk-koppen en de molenromp.

In 2013 besloot de toenmalige gemeente Bernisse om diverse onroerende zaken af te stoten.  De molens in zowel Zuidland als Abbenbroek gingen in de verkoop. Er werd echter geen bod uitgebracht.

De vrijwillige maalploeg van De Arend in Zuidland maakte zich zorgen over het voortbestaan van de molens als deze verkocht zouden worden. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente, er is een informatieavond georganiseerd en uiteindelijk heeft dat alles geresulteerd in de oprichting van Stichting Molenbehoud Nissewaard.

Begin juni 2015 heeft de gemeente Nissewaard de beide molens voor de symbolische prijs van € 1,– verkocht aan de stichting. De stichting zet zich in om sponsorgelden en donateurs binnen te halen om zo de molens tegen minder kosten te onderhouden dan dat het de gemeente kost. De subsidie die de gemeente voor beide monumenten ontvangt wordt aan de stichting beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de molens. Beeldbepalend cultureel erfgoed wordt zo behouden. Een jaar later volgde de restauratie van zowel de binnen- als de buitenroede. Ook het metselwerk en de fundering moesten aangepakt worden. Een groot deel van de schade is inmiddels verholpen, maar de fundering moet nog versterkt worden. De 80 cm hoge gemetselde fundering staat op de kleidijk en is niet onderheid.

Crowdfunding

Er zit ´beweging´ in de molen; metingen laten zien dat de molen (ongelijk) zakt en ‘beweegt’ bij het draaien. De krachten die hierdoor ontstaan, hebben eerder al geleid tot schade aan metselwerk en draaiende delen.

Het bestuur van Stichting Molenbehoud Nissewaard doet er alles aan om op korte termijn ook de fundering aan te pakken. Daarvoor is geld nodig! De begroting laat een tekort zien € 75.000,-!

Stichting Molenbehoud Nissewaard doet een dringend beroep op iedereen die het belangrijk vindt dat Molen De Arend in stand blijft en kan blijven draaien. Helpt u mee?  U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL79 RABO 0319 4798 70 ten name van Stichting Molenbehoud Nissewaard onder vermelding van Crowdfunding fundering De Arend.