Hoofd

 

 

Het Hoofd in Zuidland valt binnen de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht en kent een drietal rijksmonumenten en een aantal beeldbepalende panden.

De onderstaande drie woningen zijn geregistreerd als rijksmonument:

Hoofd 1
Pandje (ca. 1800) met zadeldak tussen gepleisterde puntgevels.

Hoofd 3
Pandje (ca. 1800) met zadeldak tussen puntgevels, waarvan de voorste gepleisterd. Oud winkelinterieur, pithuisje. Kelderluiken aan de straatzijde

Hoofd 5
Pandje (ca. 1800) met zadeldak tussen puntgevels, waarvan de voorste gepleisterd. Hier was vroeger een bakkerij gevestigd.

De panden op de nummers 7, 9, 13, 27 en 29 dateren uit de periode 1800-1900 en vallen onder de beeldbepalende panden, net als nummer 15, een woonhuis met een evenwijdige nok dat dateert uit de periode 1850-1900. Ook de stenen boogbrug is een beeldbepalend object.

Stolpersteine
Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er diverse Joodse gezinnen in Zuidland. Zij werden in 1942 gedeporteerd en kwamen niet meer terug. Ter nagedachtenis aan hen liggen er op een viertal plekken in Zuidland Stolpersteine. Zo ook op het Hoofd. Op Hoofd 4 woonden Jaap en Philip Levie met dienst vrouw Hendrika Hoogstraal. Op Hoofd 14 woonde Simon Levie.