Heenvliet

Rijksmonumneten

Branderf 1
Kerkweg 1
Kerkweg 2
Ruïne, Korte Welleweg 2
Markt 1
Markt 3
Markt 4
Markt 6
Markt 7
Markt 8
Markt 9
Markt 10
Markt 11
Markt 12
Markt 13
Markt 14
Markt 15
Markt 16
Markt 17
Markt 19
Markt 20
Markt 22

Tolhuis, Stationsweg 1
Hekpijlers, Stationsweg
Toldam 2
Vissersdijk 1

 

Heenvliet was een vissersplaatsje aan de Bornisse, met een veerschuit naar Geervliet. Later werd Heenvliet een Vrije en Hoge Heerlijkheid onder leiding van Vrijheren en Ambachtsheren, Aan de rand van het historisch centrum staat de Nederlands Hervormde of St. Maartenskerk, die aan de westzijde is ingekort. De kerk is oorspronkelijk gebouwd  rond 1450 en vernieuwd in 1824. De laatste grote restauratie dateert van 1930.

Markt
De Markt in Heenvliet is een beschermd dorpsgezicht. Alle panden zijn als rijksmonument geregistreerd.

Ambachtsheren
Gescheiden door de toegangsweg naar de Markt ligt naast het voormalig raadhuis, het vroege ambachtsherenhuis met een laat middeleeuwse kern.  Het huis is gebouwd op de fundamenten van kasteel Wijlesteijn.Ook de bij het huis horende koetshuis, toegangspoort  en tuin hebben een monumentale status net als de ruïne, die bekend is onder de naam Ruine Ravesteijn.

Resten in de bodem
De bodem van Heenvliet is rijk aan overblijfselen van kastelen en versterkte huizen. Diverse terreinen zijn als rijksmonument beschermd tegen bebouwing. Zo liggen er resten in de grond van de versterkte huizen Leeuwensteyn, Ravensteyn en Blicksteyn. Op het terrein van kasteel Bleidesteyn de contouren van het voormalige kasteel aangegeven om zo de historie zichtbaar te maken.

 

Gemeentelijke monumenten

Drieëndijk 16
Toldam 3
Wieldijk 5

Monumentwaardige gebouwen

Drieeëndijk nabij 5
Toldam (hardstenen grenspaal)
Stationsweg 21, 21a

De hierboven genoemde locaties hebben in 2020 de monumentale status verloren.

Beschermd stadsgezicht