Markt

De Markt valt binnen de contouren van het beschermde stadsgezicht.

Onder de bestrating liggen de overblijfselen van de versterkte huizen Ravensteyn en Blicksteyn.

Daarnaast zijn de meeste woonhuizen op de Markt een rijksmonument.

Markt 1
Woonhuis, bestaande uit begane grond met verdieping, gedekt door hoog schilddak. De zijgevel aan de Stationsweg is XVII; de voorgevel, met lijst, is gewijzigd XIX B.

Markt 3
Huis met lijstgeveltje (XIXa), bestaande uit begane grond en verdieping. Gele baksteen met rode strekken boven de vensters. Schuiframen XIX. Stoeppalen. Het huis draagt een schilddak.

Markt 4
Huis met lijstgevel (midden XIX) van parterre en verdieping. Deur in eenvoudige pilasteromlijsting met flauw gebogen hoofdgestel. Onder de verdiepte kroonlijst goed gesneden consoles. Schilddak met dakvensters, geflankeerd door vleugelstukken. Stoeppalen.

Huis met topgeveltje met vlechtingen (XVIII). In de begane grond grote deur; boven schuifraam met kleine roedenverdeling. Thans in gebruik als pakhuis.

Markt 6
Huis met gepleisterd topgeveltje (XVIII). Verdieping met schuiframen, waarin kleine roedenverdeling.

Markt 7
Huis met eenvoudig tuitgeveltje (XVIII), parterre en zolderverdieping. De parterre is gepleisterd. Geprofileerde afdekstukken opzij en op de top.

Markt 8
Huis met afgeknot trapgeveltje (midden XVII), parterre met zolderverdieping. Geblokte togen boven de vensters. Geprofileerde lijst tussen parterre en zolderverdieping. De onderste trap met dekplaten is bewaard gebleven. Kroonlijst (XIX). Deuromlijsting: pilasters en hoofdgestel (XVIII d). Schuiframen (XIX A). Fraaie achtergevel, zichtbaar vanuit de weilanden.

Markt 9
Linkse van twee fraaie tuitgeveltjes in de bocht van het marktplein. Huis met tuitgeveltje met fronton en voluten (XVIII b). Begane-grond en twee zolderverdiepingen, waarin vensters met middendorpels en luiken. Inwendig nog XVI A. Achtergevel en hoogdak.

Bij Markt 10
Rechtse van twee fraaie tuitgevels in de bocht van het marktplein. Huis met brede tuitgevel met voluten en fronton (XVIII b). Kruiskozijnen met kleine roeden en luikjes. Hoog dak. Gerestaureerd ca. 1954.

Markt 10
V.m. Ambachtshuis. Hoge gevel (XVII), gepleisterd, van kroonlijst en schuiframen voorzien, XIX A. Hierachter een huis XVII. Achtergevel (gewijzigd XVIII) met togen boven de vensters. Erker op korbelen tegen het rechter deel van de achtergevel. De oostzijde van het huis draagt een smal schilddak, de vleugel heeft een dwars daarop staand schilddak. Inwendig sleutelstukken (XVI A) en sporen van korbelen. Hekpijlers met siervazen (Lod.XIV) en houten deuren.

Tegenover Markt 11 – Pomp
Hekpaaltjes van hardsteen en natuurstenen pomp met Lodewijk XIV-ornament. Gedateerd 26-7-1755.

Markt 12
V.m. Ambachtshuis. Hoge gevel (XVII), gepleisterd, van kroonlijst en schuiframen voorzien, XIX A. Hierachter een huis XVII. Deur rechts in de voorgevel met empire-omlijsting. Achtergevel (gewijzigd XVIII) met togen boven de vensters. De oostzijde van het huis draagt een smal schilddak; de vleugel heeft een dwars daarop staand schilddak. Inwendig sleutelstukken (XVI A) en sporen van korbelen.

Markt 13
V.m. Raadhuis. Lijstgevel (XIX a), parterre en zolderverdieping. Gevel gewijzigd XIX c. Boven de deur gesneden wapenschilden. Achtergevel met aan de oostzijde nog trappen. Zijgevel (XVI) waarin schuiframen. Het huis draagt een schilddak. Inwendig: marmeren schoorsteenmantel (plm 1725) met Lodewijk XV spiegel, eenvoudig stucplafond en goudlederen behangsel, Lodewijk XV. Enige haakbussen, boeien voor lijf en handen, kettingen.

Huis met lijstgevel (XIX a). Mooi gevoegd metselwerk; parterre met verdieping. Deur met gesneden consoles en kroonlijst uit de bouwtijd van de gevel. Onder de kroonlijst drie consoles. Twee dakvensters met vleugelstukken . Het huis wordt gedekt door twee evenwijdige zadeldaken tussen topgevels. Achterhuis (XVII ?) evenwijdig aan het huis. Gietijzeren stoephekken met palen XIX B. Gerestaureerd ca. 1960.

Markt 14
Huis met lijstgevel (XIX A). Onder een kroonlijst met nr 13. Deuromlijsting, consoles onder de kroonlijst. Gesneden deur. Oude raamkozijnen. Vensteromlijstingen en stucversieringen XIX B. Dakvenster met vleugelstukken. Eenvoudig stoephek tussen stoeppalen.

Markt 15
Huis met gepleisterde lijstgevel met ingezwenkte zijkanten. Parterre en zolderverdieping. Rechter gedeelte met opkamer. Huis XIX A.

Markt 16
Huis met lijstgevel van drie vensterassen (ca. 1800). In oorspronkelijke gedaante twee verdiepingen. Bovenverdieping gesloopt 1921 (?). Deur met omlijsting van verdiepte pilasters met hoofdgestel; bovenlicht. Schuiframen het kleine roedenverdeling. Dakvenster. Stoeppalen met kettingen.

Markt 17
Huis met tuitgevel van twee vensterassen. Parterre met zolderverdieping.

Markt 19
Huis met gepleisterd topgeveltje (XIX A). Parterre met zolderverdieping.

Markt 20
Huis met gepleisterd topgeveltje (XIX A).

Markt 22
Huis met lijstgevel (XIX A), parterre en zolderverdieping. In de verdieping vensters met oorspronkelijke roedenverdeling. Hoog schilddak, grotendeels verscholen achter de hoog opgehaalde lijstgevel.

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed