Woonhuis met koetshuis

 

Het complex aan de Burgemeester Van der Minnelaan 3 bestaat uit een woonhuis met een koetshuis. De villa, in de stijl van de Neo-Hollandse Renaissance, dateert van 1901.

In de jaren 1960-1970 zijn in het interieur van deze burgemeesterswoning enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze betreffen met name de woonkamer en keuken. Deze ruimtes zijn in het westelijke deel van het woonhuis gesitueerd. In de woonkamer en de keuken zijn de wanden, vloeren en plafonds geheel vernieuwd. In de linker zijgevel werd een relatief breed venster aangebracht, overigens in de stijl van het gebouw.

Omschrijving
De villa heeft een rechthoekige, bijna vierkante plattegrond en één bouwlaag onder een schilddak, met een steekkap achter het verhoogde voorgevel-gedeelte. Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen. De nok van het schilddak ligt evenwijdig aan de straat, met op de nokpunten twee opgemetselde schoorstenen. Aan de achterzijde bevindt zich een kleine dakkapel met plat dak. Verder zijn enkele velux-vensters in het dakvlak aangebracht.

De muren zijn optrokken in gele IJsselformaat baksteen, met uitzondering van de voorgevel, die in rode baksteen is opgemetseld. Het voegwerk bestaat uit gesneden stoot- en lintvoegen.

Alle gevels zijn voorzien van een geverfde gepleisterde plint. De gevels zijn verder geleed en gedecoreerd door waterlijsten, speklagen, aanzetstenen, sluitstenen met diamantkoppen, consoles en gevelornamenten als fronton, voluten en pinakels, allen van geschilderd pleisterwerk of kunststeen. Met uitzondering van de voorgevel zijn de gevels voorzien van rechthoekige vensters met schuiframen onder rode bakstenen strekken en een sobere kroonlijst. Muurankers bevinden zich ter hoogte van de balkenlaag.

De symmetrische voorgevel (zuidzijde) is vijf traveeën breed, waarvan de middelste een inpandige entree (portiek) vormt. Deze entree is gemarkeerd door twee natuurstenen hekpijlers, die door middel van ijzeren siersmeedwerk met de voorgevel verbonden zijn. De overige traveeën zijn voorzien van vensters met schuiframen onder segmentbogen. In de boogvelden zijn mozaïeken aangebracht.

De topgevel doorbreekt circa een derde van de met mozaïek versierde kroonlijst met daarboven een deels vernieuwde houten balustrade. In de topgevel staat een dubbel venster met schuifraam, dat evenals de overige vensters staat onder een segmentboog met mozaïek in de boogtrommel. De topgevel is bekroond met een geometrische voorstelling dragende cartouche, met daarboven in het fronton de jaartalaanduiding MCMI.

De asymmetrische achtergevel is vier-assig, met links twee vensters met T-vormige schuiframen, rechts ervan een venster met schuifraam en verhoogde onderdorpel en een relatief smal venster met schuifraam. De vrijwel symmetrische linker zijgevel is eveneens vier-assig met in de twee buitenste traveeën zeer smalle vensters, in tegenstelling tot de zeer brede vensters in de binnenste twee traveeën. Tussen de derde en vierde travee (links) is op ooghoogte de stichtingssteen aangebracht.

De asymmetrische rechter zijgevel is blind, met uitzondering van twee smalle vensters met schuifraam, waarvan één zich geheel links bevindt en de andere in het midden van de rechter helft van de gevel staat.

Het interieur is ten dele in gave staat. De gang die het pand in tweeën deelt is voorzien van marmeren vloer en lambrizering. Het tochtportaal is voorzien van tochtdeuren met geëtste glazen. De trap heeft een met bladmotieven gedecoreerde houten trappaal en houten trapspijlen.

Waardering
De burgemeesterswoning is als onderdeel van het complex van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en ensemblewaarde.

– Het woonhuis is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een representatief woonhuis voor een notabele.

– Het woonhuis is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een pand in de voor de bouwtijd karakteristieke stijl van de Neo-Hollandse Renaissance.

– Het woonhuis heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met het koetshuis en detuin.

Koetshuis

Het koetshuis met paardenstal, is eveneens in 1901 gebouwd. Het koetshuis is opgetrokken in de stijl van de Neo-Hollandse Renaissance. In de jaren 1990 is in het koetshuis een medische praktijk gebouwd. Hierbij is het westelijke deel van de begane grond – de voormalige paardenstal – en de gehele kapverdieping intern volledig verbouwd. Het uiterlijk is echter vrijwel intact gebleven.

Wel zijn deur- en luikopeningen vervangen door vensters.

Omschrijving
Het koetshuis heeft een rechthoekige plattegrond en de nokrichting van het met gesmoorde kruispannen gedekte zadeldak is evenwijdig aan de straat. Een smalle verbindingsgang onder een lessenaarsdak aan de rechter zijgevel verbindt het koetshuis met het woonhuis.

Het koetshuis is opgetrokken in gele IJsselsteen, met rode baksteen in de strekken boven de gietijzeren vensters.

Alle gevels hebben een geverfde gepleisterde plint. Staafankers bevinden zich ter hoogte van de balkenlaag.

In de asymmetrische voorgevel (zuidzijde) staan twee dubbele deuren die toegang gaven tot het voormalige koetshuis. Geheel links bevindt zich een deur, die toegang verschaft tot de bijkeuken. Deze toegang heeft een omlijsting met overhoeks uitkragende rode baksteen.

De asymmetrische achtergevel bestaat vier gevelopeningen, waarvan de drie ter linker zijde voorzien zijn van gietijzeren segmentboogvormige vensters. De rechter bevat een deurpartij met segmentboogvormig bovenlicht.

De symmetrische linker zijgevel is drie traveeën breed. De twee buitenste traveeën zijn voorzien van segmentboogvormige vensters met gietijzeren ramen. In de middentravee is een stapeling aangebracht van een deurpartij met daarboven een luik (beide thans venster) en geheel in de top van de gevel een roosvenster. De vensters en deurpartij op de begane grond en het rozetvenster zijn omlijst door overhoeks uitkragende rode baksteen.

De asymmetrische rechter zijgevel grenst aan de doorgang met lessenaarsdak. In de eerste bouwlaag staat een segmentboogvormig venster met gietijzeren raam. Overigens kent de gevel een identieke opbouw als de linker zijgevel. De gevelopeningen zijn hier echter omlijst met een afwisseling van niet uitkragende rode en gele baksteen.

In het deel van het interieur dat geen wijziging heeft ondergaan bevindt zich een houten lijst ter hoogte van de vensters aan de achterzijde van het koetshuis. Deze lijst is aan de onderzijde met convexe en concave vormen gedecoreerd, alsmede voorzien van een ruitvormige profilering.

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed