Beschermd stadsgezicht Geervliet

 

De historische kern van Geervliet is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 1975 aangewezen als beschermd stads- gezicht.

                                                                                             Foto: Foto-OK.nl

De overwegingen om dat besluit te nemen, waren als volgt:

Geervliet, toen nog gemeente Geervliet, is een in de 13e eeuw ontstane dijknederzetting die zich ontwikkeld heeft tot een stadje, met een sedert de 16e eeuw vrijwel onveranderd stratenpatroon;

De kern, waar de Kaaistraat, met het in oorsprong 17e eeuwse stadhuis en de Kerkstraat de belangrijkste straten zijn, heeft een aaneengesloten bebouwing;

Geervliet heeft een randgebied met gespreide agrarische bebouwing, waarin de Landswerf en de uit 1851 daterende stellingmolen een aparte plaats innemen;

Geervliet levert derhalve een beeld op dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid en het karakter ervan.