ABBENBROEK

Rijksmonumenten

Ambachtsherenhuis
Sint Egidiuskerk
Pastorie
Toegangshek begraafplaats
Molen de Hoop
Boerderij Gemeenlandsedijk Zuid 33

Beeldbepalende panden

Achterweg 2
Achterweg zuidzijde
Bleekveld 1
Bleekveld 2
Bleekveld 3
Gemeenlandsedijk Noord 5
Gemeenlandsedijk Zuid 5
Kerkplein 2
Kerplein 6/8
Kerkplein bij 11
Kerkweg 2/4, 6/8, 3
Ring 10, 11
Ring 14
Ring 15
Ring 20
Ring 23
Ring 26
Ring 27
Ring 29

 

In de Middeleeuwen was Abbenbroek een geïsoleerd eilandje bestaande uit drie polders: Oudeland, de Oude Nieuwlandsche polder en de Nieuwelandschepolder. In de polders stonden wat boerderijen maar de meeste inwoners woonden in de dorpskern, rond de Ring.

Het is niet bekend wanneer de polder is bedijkt. Het Oudeland, het onderste deel van de polder is waarschijnlijk voor 1200 ingepolderd. Rondom het eiland waren opgeslibde gorzen maar deze werden pas na 1300 ontgonnen. De naam is afkomstig van het dichtbij het dorp gelegen moerasland. Broek betekent namelijk drassig land.

De inkomsten van de inwoners kwamen vooral uit de landbouw, visserij en handel. Het dorp had een haven aan de Bernisse. Veel is er niet van over. De enige herinnering is het water van de Ring.

Monumenten
De heren van Abbenbroek bouwden een versterkte woontoren, die tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verloren ging. Daarna namen zij hun intrek in het Ambachtsherenhuis, achter de Sint Egidiuskerk. Beide gebouwen zijn rijksmonumenten, net als de oude pastorie op het Kerkplein. Zelfs het toegangshek tot de begraafplaats staat als rijksmonument geregistreerd.

Ook Molen De Hoop, het molenaarshuis en de schuur zijn rijksmonument.. Het laatste rijksmonument in Abbenbroek is de boerderij op de Gemeenlandsedijk Zuid 33. Dit is een boerderij die waarschijnlijk uit de 17e eeuw stamt.

Naast de rijksmonumenten kent Abbenbroek ook nog 19 gemeentelijke monumenten, waaronder de woningen aan de Ring en de muziektent.

Gemeentelijke monumenten

Bleekveld 9
Gemeenlandsedijk Zuid 26
Gemeenlandsedijk Zuid 55
Gemeenlandsedijk Zuid 59
Haasdijk 6
Capelleweg (bovengronds electriciteitsnet)
Katerwaalsedijk/Boomweg (voormalige grenspaal)
Moerseweg 6
Muziektent
Ring 2
Ring 3
Ring 4
Ring 5
Ring 6
Ring 16
Ring 17
Ring 21
Ring 22
Ring 24

Beschermd dorpsgezicht

Kasteel