Toegang begraafplaats

 

Het toegangshek van de begraafplaats naast de Hervormde kerk aan het Kerkplein te Abbenbroek is in de tweede helft van de negentiende eeuw geplaatst. Het betreft een hekwerk met symbolen, zoals met vleugels bekroonde pijlers en een plaquette met tekst, die verwijzen naar de functie van de begraafplaats en die richting geven aan de wijze waarop de begraafplaats dient te worden betreden.

De begraafplaats is naast de linker zijgevel van de kerk gelegen. Een met kiezels bedekt pad voert langs de kerk naar de begraafplaats, die is omringd door een lage bakstenen muur met ezelsrug.

Het giet- en smeedijzeren toegangshek is tussen een steunbeer van de kerk en de lage begraafplaatsmuur geplaatst. Het toegangshek hek is opgebouwd uit twee hekpijlers, waaraan twee scharnierende en van spijlen voorziene toegangshekken zijn opgehangen. In gesloten toestand vormen de twee hekdelen aan de bovenzijde een holle ellipsboog. Tussen de pijlers is tevens een boog aangebracht, waaraan in het midden een plaquette is bevestigd. De tekst op de plaquette luidt: ‘Heb eerbied voor deze plaats/ ontdaan van de aardsche zorgen/ rust hier het menschlijk stof/ tot aan de jongste morgen’.

De pijlers zijn deels gecanneleerd en voorzien van een fantasie-acanthusbladknopmotief, geflankeerd door vleugels. Van het linker ornament is één vleugel afgebroken. De hekdelen zijn elk voorzien van twaalf grote spijlen, met daartussen halfhoge spijlen. De grote spijlen zijn met pijlpunten gedecoreerd. In de onderste helft van de hekdelen is ter versteviging een diagonaal aangebracht.

Waardering
Het toegangshek is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en ensemblewaarde.

– Het hek heeft cultuurhistorische waarde als een specifiek onderdeel van een begraafplaats.

– Het hek heeft architectuurhistorische en kunsthistorische waarde als een representatief voorbeeld van een negentiende eeuws gietijzeren toegangshek van een begraafplaats, dat door middel van symboliek en tekst naar deze funeraire bestemming verwijst.

– Het hek heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de begraafplaats en het kerkgebouw.

– Het hek is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid.

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed