Monumentaal Nissewaard

Nissewaard is een gemeente op Voorne-Putten die in 2015 ontstond door de samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse. De gemeente bestaat uit een aantal steden, dorpen en buurtschappen, te weten Spijkenisse, Hekelingen, Simonshaven, Biert, Zuidland, Abbenbroek, Heenvliet en Geervliet.

Het gebied  kent een lange bewoningsgeschiedenis. Ruim 5.000 jaar geleden woonden hier al mensen. En die lieten hun sporen na, zowel in de grond als erboven.

Vlaardingencultuur
De eerste bewoningsporen dateren van rond 2.500 voor Christus . In die periode leefden op een oeverwal van de kreek bij Hekelingen mensen die behoorden tot de zogenaamde “Vlaardingen-cultuur”  (3000-2800 voor Christus). In de Bronstijd (2000 – 800 voor Christus) verdwijnt de bewoning in deze gebieden.

IJzertijd
Het mondingsgebied van de Bernisse lag tussen Geervliet en Spijkenisse. Op het hoger gelegen gebied werden in de Vroege IJzertijd boerderijen gebouwd. Op een gegeven moment verdwenen de nederzettingen. Een paar eeuwen later kwam er weer bewoning in het gebied.

Romeinse tijd
Het Maasmondgebied was in de Romeinse tijd een belangrijk kruispunt van waterwegen. Er was handelsverkeer en het had een militair-strategische betekenis. Bij de vroegere monding van de Bernisse zijn restanten van een gebouw uit de Romeinse tijd gevonden. Na de Romeinse tijd was de Maasmond vrijwel onbewoond. Rond 700 kwam er weer bewoning.

Inpoldering
Het zat de bevolking niet mee, want in de 12de eeuw was er sprake van grote overstromingen, die het Maasmondgebied ingrijpend veranderden en waardoor het Haringvliet ontstond. Voor 1200 begonnen de bewoners rondgaande dijkjes van één meter hoog op te werpen om hun woongebied te beschermen tegen de overstromingen. Willem I, Graaf van Holland (1203-1221), gaf de aanzet tot het bedijken van de kernpolders, zoals Putten, Spijkenisse, Geervliet en Vriesland.

Rijks- en gemeentelijke monumenten
Nissewaard is een gemeente die rijk is aan monumenten. Zo zijn er maar liefst 96 rijksmonumenten en 93 gemeentelijke monumenten. De monumenten zijn te vinden in:

Spijkenisse
Hekelingen
Simonshaven
Zuidland
Abbenbroek
Heenvliet
Geervliet

Monumentaal Nissewaard besteedt aandacht aan de rijks- en gemeentelijke monumenten, maar ook aan monumentale panden die om wat voor reden dan ook geen monumentenstatus status (meer) hebben.